loading
 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

It is located in I Block and J Block located in the Communication Faculty of Atatürk University. It is a multi-purpose hall, foyer and TV studios, sound studios, photo studios and similar places are completed with the design stage and the application project afterwards.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yer alan I Blok ve J Blok içerisinde konumlanan, başta çok amaçlı salon, fuaye ve TV stüdyoları olmak üzere, bölüme hizmet eden, radyo reji, radyo akvaryum, ses stüdyoları, fotoğraf stüdyoları ve benzeri mekanların başta tasarım aşaması ve sonrasında uygulama projesine dönüştürülmesi ile tamamlanan süreçtir.

Year:

2017

Status:

Completed

Location:

Erzurum, TR