loading
 

BURCU ATABAY HACIOĞLU

Yönetici / Y. Mimar

After graduating from Gazi University Architecture Department in 2006, she received her master degree in Architectural Lighting from Istanbul Technical University in 2007. Her thesis about "natural and artificial light, the power of making sense of space and dynamics of coexistence" and her interest in "light" have led him to architectural lighting design and consultancy. After working with various companies in the field of lighting consultancy, she founded the "Lighting Building", an architectural and lighting consultancy company, which she still manages.

2006 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra, 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mimari Aydınlatma üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. ‘Doğal ve yapay ışığın mekânı anlamlandırma gücü ve bir arada bulunma dinamikleri’ konulu yazmış olduğu tez ve ilgi duyduğu ‘ışık’ teması, kendisini mimari aydınlatma tasarım ve danışmanlığına kadar götürmüştür. Aydınlatma danışmanlığı alanında çeşitli firmalarla çalıştıktan sonra, halen yönetmekte olduğu mimarlık ve aydınlatma danışmanlığı şirketi olan “Lighting Building” i kurdu.